Het Boek

 

SERGE HAUBOURDIN

THE CORPORATE
WELLBEING COACH

EEN HOLISTISCHE KIJK OP BEDRIJFSWELZIJN


The Corporate Wellbeing Coach is een inspiratieboek. Op verhelderende wijze deelt de auteur inzichten over de energetische dynamiek van individuen en groepen wanneer de psyche wordt gecombineerd met een bewuste voedings-, bewegings- en levensstijl. Job crafting, persoonlijke coaching, carrièrecoaching, coachcompetenties, burn-outpreventie, kerntalenten en conflicthantering zijn sleutelbegrippen die aan bod komen.

Serge Haubourdin laat ook enkele specialisten aan het woord: Dr. Wilfried Staessens heeft het over voeding en de werking op de psyche, Els Vanbelle over jobcrafting. Presentatiecoach Sylvie Verleye onthult de laatste en meest pakkende presentatietechnieken en Dr. Jutta Borms deelt haar visie over holistische geneeskunde en preventie.

Met dit boek wil de auteur een lans breken om de holistische benadering uit de topsport ook toe te passen in de bedrijfswereld. Serge Haubourdin toont met concrete voorbeelden aan dat bedrijven die deze visie aanhangen, vaker successen boeken, bijdragen tot een gezondere en menselijke werksfeer, kortom tot meer succesvolle wellbeing leiden. The Corporate Wellbeing Coach richt zich tot leidinggevenden, bedrijfsleiders en managers, alsook coaches.


In september voor €29,99 verkrijgbaar in de boekhandel en via Pelckmans Pro

Auteur

Serge Haubourdin is master in de psycho-energetica, licentiaat in de rechten, master bedrijfsbeheer, topsportcoach en olympiër (Sydney 2000). Op dit moment is hij Founder van My Fenix waar hij met zijn team bedrijven begeleidt in Corporate Wellbeing. Dit omvat zowel persoonlijke evolutie trajecten als burn-outpreventie en burn-outbehandeling.

Serge geeft les aan de IE universiteit van Madrid. Zijn specialisatielessen binnen de masteropleiding HR omvatten het ontdekken van talent, het ontwikkelen van groepsdynamiek en het bouwen en ondersteunen van het perfecte team.

Hij was topsporter en topcoach van de Belgische en Vlaamse tennisfederatie. Deze ervaringen geven hem, in combinatie met een brede expertise in management, marketing en organisatie van sportevents, een unieke kijk op de verschillende dimensies van het menszijn. Zijn curriculum vitae is indrukwekkend, en illustreert zijn dynamisme en niet aflatend ondernemerschap, zowel in de sport als in de bedrijfswereld.

Co-auteurs

Els Vanbelle

Els Vanbelle doctoreerde rond Job crafting binnen de onderzoekseenheid arbeids- en organisatiepsychologie en professioneel leren aan de KU Leuven. Haar wens is te komen tot een procesmodel van Job crafting. Haar werk sluit aan bij haar ruimere interesse in het welzijn, job design, motivatie, persoonlijke waarden en identiteit, coaching en het belangrijk evenwicht tussen werken en niet werken. Ze ziet het als een uitdaging om ook de vertaalslag te maken naar praktijkimplicaties. Na het afronden van haar doctoraat in het voorjaar van 2017 wenst ze hiermee dan ook actief aan de slag te gaan binnen Corporate Wellbeingtrajecten.

Max Icardi

Max Icardi, zelf een begenadigd sporter, begon zijn medische studies aan de universiteit van Turijn. In 1999 verhuisde hij naar Schotland waar hij zijn Bachelor of Science in de sportgeneeskunde behaalde. Tijdens zijn studies groeide gaandeweg zijn interesse en fascinatie voor Functional Ttraining. Een microbe die hem niet meer losliet. In 2003 vestigde Max zich in België en opende een van de eerste personal trainer studio’s van het land. Hij stond in 2008 aan de wieg van het Functional Training Network dat intussen vijfentwintig leden in drie verschillende landen telt. In 2009 richtte hij de ‘Functional Training Academy’ op. Door zijn pionierswerk en zijn jarenlange expertise is Max Icardi een vaak gevraagde spreker op tal van congressen.

Jutta Borms

Jutta Borms won in 2003 het survivalprogramma Expeditie Robinson, maar dit is slechts een detail op haar palmares. Als doctor in de geneeskunde heeft Jutta Borms een zeer grote alternatieve geneeskundige kennis. Daarnaast is ze columniste en verzorgt ze de rubriek ‘Natuurlijk Gezond’ van de zender Vitaya. Al heel snel begreep Jutta Borms dat geneeskunde meer is dan alleen maar een ziekte genezen. Zo ontstond haar interesse in holistische geneeskunde met als doel het (terug)vinden van evenwicht op lichamelijk, geestelijk en spiritueel vlak. Door een ongelukkig ‘toeval’ – een auto-ongeluk en een daarop aanslepende whiplash – kwam ze in contact met biopunctuur en neuraaltherapie. Dat was het begin van een niet te stillen honger naar alternatieve (of beter gezegd ‘additieve’) therapieën. Naast haar interesse in energie en het welzijn van mensen, heeft ze ook een passie voor spiritualiteit, yoga en meditatie.

Wilfried Staessens

Wilfried Staessens is geneesheer en voedingsdeskundige. Hij is gespecialiseerd in voeding, energie en voedselintoleranties. Samen met zijn echtgenote leidt hij de Moyo Clinic for Nutritional Medicine, een medisch centrum met als hoofdbekommernis diagnose en behandeling van aandoeningen die met voeding te maken hebben. Wilfried Staessens is gespecialiseerd in het opsporen van tekorten en onevenwichten in de voeding, het bepalen van voedingsmiddelen waarvoor de patiënt allergisch of intolerant is, en het uitstippelen van een individueel aangepaste methode om te vermageren of in gewicht toe te nemen, minder moe te zijn of beter te verteren. Zijn motto: Juist eten is een noodzaak. Lekker eten is een genoegen. We moeten ‘juist’ en ‘lekker’ kunnen laten samenvallen.

Sylvie Verleye

Sylvie Verleye is filologe in de Germaanse talen. Ze verdiende haar sporen als professional in onder andere de consultantwereld en bij het IT-bedrijf IBM. Daarnaast werkte Sylvie als presentatrice bij VT4 en momenteel is ze schermgezicht en nieuwsanker bij TV OOST. Haar professionele ervaring in de bedrijfswereld gecombineerd met haar presentatieskills vormen de basis voor de voordrachten presentatietechnieken waarin Sylvie zich heeft gespecialiseerd. Zij heeft door de jaren heen een eigen presentatiemodel ontwikkeld dat ze blijft toetsen en aanpassen. Centraal in dit model staan 3 thema’s: duidelijke boodschappen aan de hand van storytelling, visual storytelling (met PowerPoint of Prezi), en ‘authentiek’ spreken met optimale aandacht voor het publiek.

Inge Van Belle

Inge Van Belle is de veelzijdige mede-oprichtster van Herculean. Hoewel ze haar hele jeugd vastberaden was om advocate te worden, koos ze als business consultant in ICT toch voor een andere weg na haar rechtenopleiding. Ze kwam als klant in contact met de Hercules Trophy en raakte zo betrokken raakte bij deze organisatie. Na de Hercules Trophy een aantal jaren als hobby te hebben beschouwd, realiseerde Inge zich dat bedrijven nood hebben aan nieuwe manieren om teambuilding en samenhorigheid te stimuleren en dat Hercules Trophy de unieke oplossing was voor deze behoeften. Vastberaden om een verschil te maken is het haar voornaamste missie geworden om mensen te inspireren door hen de Herculeaanse levensstijl aan te leren, die kort samengevat kan worden als ‘een held zijn’ in het leven. Haar rol binnen de Herculeaanse organisatie is sales en marketing, evenals het beschermen van de Herculeaanse waarden, die voortvloeien uit een grote dosis van haar creativiteit. Ze doet dit met een onuitputbare passie en eindeloze energie. Haar levensmotto is dan ook Never give up. Ever.

Annick De Bakker - Kristian Vandenhoudt

Annick De Bakker en Kristian Vandenhoudt zijn twee gedreven senior HR-managers bij Atlas Copco, die naast een zeer technische en juridische basis ook oog hebben voor de mens op zich. Het zijn inspirerende mensen die een voorbeeld zijn voor het nieuwe werken en hoe je dit in de praktijk omzet in een zeer grote en gestructureerde omgeving. Deze gave, samen met het traject dat ze hebben gerealiseerd binnen Atlas Copco, leverde Kristian Vandenhoudt de titel HR-manager van het jaar 2017 op.